مجموعه عضله سبز (Green Muscle)


مجموعه عضله سبز (Green Muscle) اولین تیم علمی در ایران است که منحصرا روی سبک تغذیه گیاهخواری فعالیت می کند. هدف این مجموعه خدمت به جامعه گیاهخوران و دوستاران سبک زندگی وگان است. وب سایت عضله سبز به طور کاملا تخصصی تمام اطلاعات مورد نیاز برای شروع گیاهخواری را برای همه ی افراد در تمام گروه ها را فراهم کرده است و امیدواریم بتوانیم برای حمایت از حیوانات و محیط زیست این مسیر سبز را برای ایرانیان هموارتر کنیم.


مشاهده خدمات