انواع گیاهخوار

انواع گیاهخوار

ژانویه 10, 2023

گیاهخواری کودکان

گیاهخواری کودکان گیاهخواری کودکان امری توصیه شده توسط کارشناسان علوم تغذیه نمی باشد و بهتر است انتخاب سبک غذایی با پا گذاشتن کودک در بزرگسالی و […]
ژانویه 10, 2023

گیاه خواری در بارداری

گیاه خواری در بارداری گیاه خواری در بارداری اگر در ادامه سبک زندگی فرد در دوران پیش از بارداری باشد و بدن شخص با آن وفق […]
ژانویه 10, 2023

سبک زندگی وگنیسم

سبک زندگی وگنیسم سبک زندگی وگنیسم، یک انتخاب فردی و اخلاقی است که در راستای حذف نگاه ابزار گونه و کالا گونه به حیوانات صورت می […]
ژانویه 10, 2023

رژیم وگان ورزشکاران

رژیم وگان ورزشکاران رژیم وگان محدودیتی برای ورزشکاران نداشته و ورزشکاران نیز با اجرای یک رژیم غذایی مناسب زیر نظر کارشناس تغذیه می توانند این سبک […]