رژیم وجترین

رژیم وجترین

ژانویه 10, 2023

رژیم وجترین

رژیم وجترین رژیم وجترین یا گیاه خواری به سبک غذایی اطلاق می شود که با پرهیز از مصرف محصولات حیوانی طراحی می گردد. محصولات حیوانی به […]
ژانویه 10, 2023

رژیم لاکتو اوو وجترین

رژیم لاکتو اوو وجترین رژیم لاکتو اوو وجترین یکی از انواع رژیم گیاهخواری است که در پرهیز از محصولات حیوانی دارای انعطاف بیشتری نسبت به انواع […]
ژانویه 10, 2023

رژیم لاغری وگان

رژیم لاغری وگان رژیم غذایی وگان گاهی با هدف لاغری مورد استفاده قرار می گیرد. در رژیم لاغری وگان از مصرف خوراکی های حیوانی پرهیز می […]